zPůjčka.cz
Crediton Ferratum Provident Home Credit Profi Credit Citibank VitaCredit Hypoteční Banka

Podmínky portálu

Používání internetových stránek nacházejících se na URL adrese http://www.zpujcka.cz (dále jen jako „Portál“) se řídí těmito podmínkami používání smluvního charakteru (dále jen jako „Podmínky“):

  1. Provozovatelem služby je fyzická nebo právnická osoba uvedená na kontaktní stránce na adrese http://www.zpujcka.cz/kontakty/ (dále jen jako „Provozovatel“).
  2. Každý návštěvník využívající služeb Portálu (dále jen jako „Zájemce“) souhlasí a zavazuje se Provozovateli řídit se těmito Podmínkami. Pokud Zájemce s Podmínkami nesouhlasí, nesmí Portál používat.
  3. Portál není poskytovatelem služeb, pouze prezentuje služby finančních produktů třetích stran (dále jen jako „Poskytovatel“). Zájemce má možnost vybrat si nabídku, kterou vyhodnotí dle svého uvážení za nejvýhodnější a provést nezávaznou poptávku po službě pomocí poptávkového formuláře. Data vyplněná v poptávkovém formuláři jsou odeslána ke zpracování dle podnímek, které jsou uveřejněny pod poptávkových formulářem. Porovozovatel nemá k datům přístup, nepříjde s daty do styku.
  4. Portál srovnává podmínky Poskytovatelů na základě veřejně dostupných informací, nebo dle individuálně zaslaných podmínek. Srovnání nabídek na Portálu je pouze orientační. Poskytovatel není povinen na Portálu zveřejňovat nabídky všech poskytovatelů dané služby na trhu.
  5. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny v orientační výši a Provozovatel neručí, že Poskytovatel se Zájemcem za tyto ceny předmětnou smlouvu uzavře. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele nebo společnosti uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  6. Předmětnou smlouvu uzavírá Zájemce na základě svého vlastního svobodného výběru Poskytovatele poté, co se seznámil a porozuměl obchodním podmínkám Poskytovatele dané služby.
  7. Portál nenese jakoukoliv odpovědnost z dvoustranné smlouvy sjednané mezi Zájemcem a Poskytovatelem.
  8. V případě, že Zájemce užívá kteroukoli službu Portálu v rozporu s těmito Podmínkami, má Provozovatel právo kdykoli, bez předchozího upozornění ukončit či omezit Zájemci poskytování služeb Portálu.
  9. Provozovatel není odpovědný za jakýkoliv obsah třetích osob zobrazovaný Zájemcům v rámci služeb Portálu.
  10. Provozovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit obsah těchto Podmínek. Jakékoliv změny těchto Podmínek nabývají účinnosti dnem určeným Provozovatelem. Za projevení souhlasu ze strany Zájemce se považuje pokračování v používání služeb.

Podmínky vstupují v platnost 1. 2. 2013